Informacje kontaktowe

Intropak Płochocki & Wspólnicy Sp.J. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
KRS: 0000167300,
NIP 5321766257,
REGON 017222718

SANTANDER BANK POLSKA SA
PLN: 05 1910 1048 2204 9941 1026 0001
EUR: 48 19101048 2204 9941 1026 0003
SWIFT: WBKPPLPP
BANK PEKAO S.A.
PLN: 63 1240 2119 1111 0000 2719 3442
BANK MILLENIUM SA
PLN: 84 11602202 0000 0001 4764 3380

tel: 22 789 78 44
mobile:+48 601358359
05-430 Regut ul.Nowowiejska 39, Poland
sekretariat@intropak.pl
biuro@intropak.pl

Przewiń na górę