Informacje kontaktowe

Intropak Płochocki & Wspólnicy Sp.J. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
KRS: 0000167300,
NIP 5321766257,
REGON 017222718

tel: 22 789 78 44
05-430 Regut ul.Nowowiejska 39, Poland
sekretariat@intropak.pl

Dział handlowy:
mobile: +48 601 358 359

Zapytania ofertowe:
drukarnia@intropak.pl

Przewiń na górę